VED DØDSFALL

Selv når alder eller sykdom gjør døden til en naturlig utgang, kommer øyeblikket plutselig. Og livet er forandret. Stilt overfor døden reagerer vi på forskjellig vis. Noen ganger er omstendighetene rundt et dødsfall slik at tiden etterpå blir svært vanskelig for de som står igjen.

Hverven Begravelsesbyrå bistår dere med veiledning, offentlige meldinger, kiste, transporter, urne, blomster, annonsering, programhefter, seremonien, minnesamværet samt eventuelle stønader.

Telefon 940 99 070 - hele året hele døgnet