MIN GRAVFERD

Til alle tider har mennesker planlagt sin egen gravferd, og det er forskjellige grunner til det.

Dette skjemaet er for å planlegge din egen gravferd der skjemaets ulike punkter er kun veiledende og ment å være til hjelp for deg. Du kan gjerne hoppe over noe eller skrive utfyllende kommentarer ved siden av. Det ferdige dokumentet vil bli lest av oss og arkivert i Hverven begravelsesbyrå as sitt arkiv. Dersom vi synes at noe virker uklart, vi vil ta kontakt med deg. Alle våre medarbeidere har signert taushetserklæring.

Kontakt oss på telefon 940 99 070 hvis du har spørsmål eller ønsker å snakke med oss om valg.

Vi står til din disposisjon.

Dokumentet sendes/leveres til Hverven begravelsesbyrå Bergbakken 2 A 3070 Sande i Vestfold eller til post@hvervenbegravelse.no