KONTAKT

Hverven begravelsesbyrå as

Hovedkontor 
Bergbakken 2 A, 3070 Sande i Vestfold

(Gratis parkering) 

Telefonnummer
(+47) 940 99 070 

døgnbemannet ved dødsfall

Nettadresse
hvervenbegravelse.no 

E-post
post@hvervenbegravelse.no

Representant:

Drammen

Hageland Skoger (Sten gård & gartneri as)

Hanevollvn. 15, 3039 Drammen tlf. 94099070

(Gratis parkering)

Representant:
Holmestrand

Buketten Blomster as
Hvittingfossveien 123,
3085 Holmedtrand
tlf. 94099070