Huskeliste pårørende

 1. Informere familie, pårørende og venner

 2. Ta hånd om husdyr

 3. Ta kontakt med oss i Hverven begravelsesbyrå

 4. Bestemme hvem skal stå ansvarlig for gravferden

 5. Ta hånd om forsikringer, abonnementer, kontoer på sosiale medier, telefon, fagforening etc.

 6. Tømme kjøleskap og kast søppel

 7. Vanne blomster

 8. Skru ned varmeovner

 9. Forebygge innbrudd

 10. Hente eiendeler på sykehuset eller institusjon

 11. Meddele vaske-/hushjelp, samt hjemmehjelp

 12. Levere tilbake hjelpemidler og trygghetsalarm

 13. Levere medisiner til apoteket

 14. Makulere legitimasjonskort, pass og førerkort

 15. Makulere bank- og kredittkort

 16. Sende avdødes regninger til banken, slik at disse blir betalt

 17. Samle inn reservenøkler

 18. Ta hånd om privatbil

 19. Endre fester til graver som avdøde har hatt ansvaret for

 20. Minnetale til seremonien, utformes sammen med prest eller gravferdstaler

 21. Ta hånd om arv/skifte, evnt. i samarbeid med advokat

 22. Fremme krav til NAV. Det går ikke automatisk. Aktuelle ytelser kan være:

 • gjenlevendepensjon

 • barnepensjon

 • ytelser til tidligere familiepleiere