BEGRAVELSE / BISETTELSE/ SEREMONIOPPSETT

Det er viktig at seremonien blir et varmt og vakkert minne om avdøde og lever opp til pårørendes ønsker og forventninger.

Du er alltid velkommen til å henvende deg til oss og for å få veiledning om de forskjellige muligheter som finnes for begravelse og bisettelse. Vi har lang erfaring, høy kompetanse og lokal kunnskap.


 • Begravelse - Den norske kirkes ordning
 • Inngangspreludier
 • Klokkene ringer
 • Solostykke evt. ved  solist
 • Første salme
 • Minneord -Blomsterhilsner
 • Musikk til ettertanke / evt solostykke ved solist
 • Skriftlesning  
 • Salme
 • Tale   - Bønn 
 • Salme
 • Solostykke/ musikk evt. ved solist
 • Utgangsmusikk ved  utbæring 

Ved graven

 • Salme før jordpåkastelse
 • Jordpåkastelse og velsignelse
 • Salme etter jordpåkastelse
 • 3 x 3 klokkeslag

Bisettelse  Den norske kirkes ordning 

 • Inngangspreludier
 • Klokkene ringer
 • Solostykke/ musikkinnslag evt. ved solist
 • Salme
 • Minneord - Blomsterhilsner
 • Musikk til ettertanke / evt solostykke ved solist
 • Skriftlesning
 • Salme
 • Tale - Bønn
 • Solostykke evt. ved solist
 • Jordpåkastelse og velsignelse
 • 3 x 3 klokkeslag
 • Senking av kisten ( i krematoriets seremonirom) 
 • Salme
 • Eventuelt bæres kisten ut til bårebilen ved bisettelse fra kirke/ kapell

 

Vi tilbyr alle former for seremonier  livssynsåpen, humanetisk, frikirkelig

 • Velkomsthilsen
 • Solo/ fellessang
 • Dikt 
 • Fellessang/ Musikk
 • Tale
 • Solo /fellessang
 • Minneord- Blomsterhilsen
 • Musikk  
 • Senking av kisten
 •  Utgangsmusikk 
 • ( For å lede seremonien tilbyr vi egne gravferdstalere)