NÅR NOEN DØR

For oss i Hverven begravelsesbyrå handler gravferd om å ha godt med tid til familiene fordi de etterlatte er viktigst. Vi bruker den tida på de pårørende som de pårørende trenger. Her i vårt område er tempoet roligere, dette er noe vi er opptatt av. Vi erfarer at det er med på å skape trygghet for de som er igjen. Sånn tror vi de etterlatte får de beste gravferdene og en omsorgsfull start på en sorgprosess.

Vi kjenner lokale gravferdstradisjoner og kulturen her i kommunene.

Det er alltid mange praktiske spørsmål som må tas stilling til når noen dør fra oss. Det er vanlig å ta kontakt med oss i Hverven begravelsesbyrå  i løpet av kort tid etter et dødsfall. Vi har døgnvakt for henting av avdøde. 

Hos oss tilbyr vi personlig oppfølging av gravferdskonsulenter med bred kompetanse og lokalkunnskap. Et trygt valg i en sårbarsituasjon.

Mange års erfaring har lært oss at avskjeden er viktig, og at det er ulike måter å ta farvel på når noen dør. Som et prisbevisst og lokalt begravelsesbyrå, vil vi være en trygg og god støttespiller i prosessen. Vi samarbeider med prester, talere, musikere, blomsterdekoratører, offentlige instanser og andre med fokus på å legge avskjeden til rette for de pårørende.

Hverven begravelsesbyrå et familiedrevet begravelsesbyrå med og bistår ved begravelse i Sande, Svelvik, Drammen, Holmestrand, Eiker, Hurum, Røyken med tilstøtende kommuner, eller ved henting av avdøde fra andre deler av både inn- og utland.  Vi tar i mot til samtale i rolige omgivelser ved vårt kontor i Bergbakken 2 A 3070 Sande og om ønskelig kommer vi også hjem til familien. I samtalen snakker vi om de forskjellige mulighetene rundt gravferden, enten man ønsker begravelse eller bisettelse.

Gravferden kan være kirkelig, humanistisk, livssynsåpen eller innen annet trossamfunn. Kontakt oss i dag for planlegging og gjennomføring av en verdig begravelse, seremoni og/eller bisettelse. 


Våre tjenester:

 • Kiste og utstyr
 • Vakttelefon hele døgnet tlf. 940 99 070
 • Henting hele døgnet i tilfelle dødsfall i hjemmet
 • Stell av den døde og nedlegging i kiste
 • Innmelding av dødsfallet til det offentlige 
 • Syning/båreandakt
 • Fastsettelse av tid og sted for seremoni
 • Formidle dødsannonse(r) i aviser
 • Trykking av programmer (sanghefter)
 • Formidle solosang, solospill eller lignende
 • Blomster/båredekorasjoner/kranser
 • Pynting og assistanse i kirken / ved seremonien
 • Transport av båren 
 • Øvrig transport av kisten evt. urne i inn og utland
 • Minnesamvær - ordne lokaler og servering
 • Trekors med navn, i påvente av gravmonument
 • Gravmonumenter/inskripsjoner
 • Bolting og oppussing av gravmonumenter
 • Gravlykter og lys
 • Selvannede plantekasser