NÅR NOEN DØR


Det er alltid mange praktiske spørsmål som må tas stilling til når noen dør fra oss. Det er vanlig å ta kontakt med oss i Hverven begravelsesbyrå i løpet av kort tid etter et dødsfall. Vi har døgnvakt for henting av avdøde tlf. 940 99 070.

Når et dødsfall inntreffer, skal begravelsen eller kremasjonen etter loven finne sted innen ti virkedager dager fra dødsfallet. Mye skal på plass før begravelsen og vi i  Hverven begravelsesbyrå hjelper deg med alt det praktiske.

For oss i Hverven begravelsesbyrå handler gravferd om å ha godt med tid til familiene fordi de etterlatte er viktigst. Vi bruker tiden på de pårørende som de pårørende trenger. Her i vårt område er tempoet roligere, dette er noe vi er opptatt av. Vi erfarer at det er med på å skape trygghet for de som er igjen. Sånn tror vi de etterlatte får de beste gravferdene og en omsorgsfull start på en sorgprosess.

Vi kjenner de lokale gravferdstradisjonene og kulturen her i kommunene.

Hverven begravelsesbyrå et familiedrevet begravelsesbyrå med og bistår ved begravelse i Sande, Svelvik, Drammen, Holmestrand, Eiker, Hurum, Røyken med tilstøtende kommuner, eller ved henting av avdøde fra andre deler av både inn- og utland.  Vi tar i mot til samtale i rolige omgivelser ved vårt kontor i Bergbakken 2 A 3070 Sande og om ønskelig kommer vi også hjem til familien. I samtalen snakker vi om de forskjellige mulighetene rundt gravferden, enten man ønsker begravelse eller bisettelse.

Gravferden kan være kirkelig, humanistisk, livssynsåpen eller innen annet trossamfunn. Kontakt oss i dag for planlegging og gjennomføring av en verdig begravelse, seremoni og/eller bisettelse. 

Hos oss tilbyr vi personlig oppfølging av gravferdskonsulenter med bred kompetanse og lokalkunnskap. Et trygt valg i en sårbarsituasjon.

Mange års erfaring har lært oss at avskjeden er viktig, og at det er ulike måter å ta farvel på når noen dør. Som et prisbevisst og lokalt begravelsesbyrå, vil vi være en trygg og god støttespiller i prosessen. Vi samarbeider med prester, talere, musikere, blomsterdekoratører, offentlige instanser og andre med fokus på å legge avskjeden til rette for de pårørende.

Våre tjenester:

 • Kiste og utstyr
 • Vakttelefon hele døgnet tlf. 940 99 070
 • Henting hele døgnet i tilfelle dødsfall i hjemmet
 • Stell av den døde og nedlegging i kiste
 • Innmelding av dødsfallet til det offentlige 
 • Syning/båreandakt
 • Fastsettelse av tid og sted for seremoni
 • Formidle dødsannonse(r) i aviser
 • Trykking av programmer (sanghefter)
 • Formidle solosang, solospill eller lignende
 • Blomster/båredekorasjoner/kranser
 • Pynting og assistanse i kirken / ved seremonien
 • Transport av båren 
 • Øvrig transport av kisten evt. urne i inn og utland
 • Minnesamvær - ordne lokaler og servering
 • Trekors med navn, i påvente av gravmonument
 • Gravmonumenter/inskripsjoner
 • Bolting og oppussing av gravmonumenter
 • Gravlykter og lys
 • Selvannede plantekasser