GRAVMONUMENT


Det er vanlig å sette opp et gravmonument på gravstedet. Vi fører mange ulike modeller og priser fra vår leverandør Eide Stein.

Ved valg av nytt gravmonument må følgende tenkes gjennom:

*Vedlikehold og holdbarhet

*Enkel sten eller familiesten?

*Skrift og dekor

*Lokale kirkegårdsvedtekterNormal leveringstid på gravmonument og inskripsjon er ca fire- seks uker fra bestilling. Mange synes det er fint å ha gravstenen med inskripsjon på plass så tett som mulig i forkant av urnenedsettelsen. Ved bestilling av gravmonument og inskripsjon er det fint om det kan opplyses om tid for urnenedsettelsen. Dersom det er kistebegravelse kan det ta flere måneder før jorden har satt seg og gravmonumentet kan settes på plass. Da kan det være aktuelt med et midlertidig tegn med avdødes navn.


Vi har en stor utstilling av gravmonumenter på kontoret Bergbakken 2 A Sande.

Kontakt oss for å avtale møte