Priser

Kostnader rundt en begravelse kan være et sårt og vanskelig punkt for mange. Vi starter med en planleggingssamtale hvor vi går igjennom de forskjellige valg. Det er viktig for oss å gjøre dette på en trygg og god måte, slik at dere føler dere ivaretatt i en tung tid.

Vi tar forbehold om trykkfeil og prisendringer i løpet av året 2024

Behovsprøvd gravferdstønad kan søkes NAV dersom det er lite midler i boet, max-utbetaling kr. 28 677,-. Vi hjelper til med utfylling av og innsending av søknaden. 

Båretransportstønad: Vi hjelper til med å sende inn søknad til NAV, når båren er i transport i 20 km eller mer. Egenandel NAV kr. 2868,-

Et begravelsesoppdrag består av varer og tjenester i 3 ulike mva.-kategorier: Fritatt for mva., mva.-pliktig med mva.-sats 0% eller 25%. Hverven begravelsesbyrå tar forbehold om trykkfeil i oversikten og avisenes annonsepriser.