ARV OG SKIFTE

Det er mange ting som skal ordnes etter et dødsfall. Domstolen vil alltid kunne gi deg rettledning om hvordan du skal gå fram.

Her finner du svar på spørsmål som kan oppstå etter et dødsfall

Tingretten i kommunen der avdøde bodde gir generell informasjon og veiledning om arvespørsmål, men gir ikke konkret rådgivning.