VÅRE TJENESTER

 • Henting hele døgnet i tilfelle dødsfall i hjemmet
 • Stell av den døde og nedlegging i kiste
 • Innmelding av dødsfallet til offentlige myndigheter
 • Syning/båreandakt
 • Fastsettelse av tid og sted for seremoni
 • Formidle dødsannonse(r) i aviser
 • Trykking av programmer (sanghefter)
 • Formidle solosang, solospill eller lignende
 • Blomster/båredekorasjoner /kranser
 • Pynting og assistanse i kirken / ved seremonien
 • Transport av båren
 • Øvrig transport av kisten evt. urne i inn og utland
 • Minnesamvær - ordne lokaler og servering
 • Trekors med navn, i påvente av gravmonument
 • Gravmonumenter/inskripsjoner
 • Bolting og oppussing av gravmonumenter
 • Gravlykter og lys
 • Selvannings plantekasser
 • Vakttelefon hele døgnet                  tlf. 940 99 070

Vårt fokus er å hjelpe deg trygt igjennom hele prosessen.